litenflickasprigersnabbt2Vi i Vänsterpartiet verkar för ett jämlikt, solidariskt och hållbart Sollentuna. För att komma dit för vi en politik för trygga anställningar och en bättre arbetsmiljö för dem som jobbar i kommunen, högre kvalitet i skolverksamhet och äldreomsorg.
Vi tycker inte att människor borde vara till salu, varken verksamheter där barn eller gamla tas omhand är rätt plats att göra affärer. Över lag får vi inte tillåta vinstdrivande verksamheter där människans bästa står på spel. Människans hälsa, utbildning och utveckling är inte till salu! Inte heller människors missöden ska vara en annans vinst. Detta är enkelt att förstå. Om det krävs fler sjuka i år än vad det gjorde förra året för att privata vårdbolag ska gå runt, hur ska det då gå när samhället börjar bli friskare? Om vi tillåter storbolag bli rika på människor på flykt, gynnas vissa av krig och andras misär.

Vi tycker inte att Alliansen i Sollentuna sköter om vår kommun på bästa sätt, de säljer våra kommunala hyresrätter utan att bygga nya när bostadsbristen är enorm i hela Stockholms län inklusive Sollentuna Kommun. De skapar ett samhälle för en typ av ekonomi, en typ av personlighet. Att alla inte vill eller kan betala långt över 10.000 för sin bostad det tas ingen hänsyn till men deras egna arvoden som kommer från våra skattepengar det har de möjlighet att öka med tre miljoner per år. Det är helt snedvridet och vår kommun har blivit otrygg och osäker efter 20 års borgligt styre. Det är dags för ett solidariskt jämlikhetsparti att ta över!

Vi vill att större hänsyn ska tas till våra grönområden, att Sollentunaborna ska kunna räkna med ett brett och tillgängligt kulturutbud, vi vill även att föreningslivet ska stödjas mer.
För att öka medborgarnas möjligheter att delta och påverka i samhället tycker vi alla ska få offentlig insyn i de kommunala bolagen. Medborgarförslag, folkomröstningar inom kommunen och insatta invånare är demokrati. Inte att inte veta vad som händer förrän det är för sent.
Vi vill se Sollentuna jämställt, jämlikt med mycket jämnare balans på alla sätt och vis i samhället. Vi bor alla i en kommun, vi är olika delar men ändå en enhet, ett folk. Vi växer tillsammans och måste hjälpa varandra, det är vår enda chans och enda rätta väg att gå för att varje generation ska få det bättre och lättare än den innan.