Styrelsen består av sju ordinarie styrelsemedlemmar och två ersättare.

Ordförande

Maria Åström

Kassör

Lorena Lizama

 

Ordinarie styrelsemedlem

Sam Sporrong

Maria Wångren-Sallah

Jesus Andrade

 

 

Ersättare:

Viorica Diestra

Eduardo Andrade

Från vänster:Luz, Magnus, Sahar och Dira