• Hem
  • Förtroendevalda...
sida

Förtroendevalda 2022 – 2026

 
 
Kommunfullmäktige
Mia Mulder (Gruppledare)
Francisco Corzo
Hannes Waldetoft 
Luz Corzo
Maria Wånggren Sallah (ersättare)
Britt-Marie Danestig (ersättare)
 
Kommunstyrelsen
Mia Mulder (ledamot)
Vakant (ersättare)
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mia Mulder (ledamot)
 
 
Nämnderna
 
Utbildningsnämnden:
Maria Åström (ledamot)
Nika Rasmussen (ersättare)
 
Kompetens och arbetsnämnden.
Luz Corzo (ledamot)
Susanna Oom (ersättare)
 
Vård och omsorgsnämnden
Francisco Corzo (ledamot)
Elinor Appelberg (ersättare)
 
Kultur och fritidsnämnden
Yasmin Kardar (ledamot)
Helene Halldin (ersättare)
 
Miljö och klimatnämnd
Francisco Corzo (ledamot)
 
Socialnämnden
Tahir Qureshi (ledamot)
Maria Brändström (ersättare)
vakant (ersättare)
 
 
 
 
 
Kopiera länk