• Hem
  • Förtroendevalda...
sida

Förtroendevalda 2022 – 2026

 
 
Kommunfullmäktige
Mia Mulder (Gruppledare)
Francisco Corzo
Luz Corzo
Maria Wånggren Sallah
 
Britt-Marie Danestig (ersättare)
Nika Rasmussen (ersättare)
 
Kommunstyrelsen
Mia Mulder (ledamot)
Francisco Corzo (ersättare)
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mia Mulder (ledamot)
Francisco Corzo (ersättare)
 
 
Nämnderna
 
Utbildningsnämnden:
Nika Rasmussen (ledamot)
Maria Åström (ersättare)
 
Kompetens och arbetsnämnden.
Luz Corzo (ledamot)
Susanna Oom (ersättare)
 
Vård och omsorgsnämnden
Francisco Corzo (ledamot)
– (ersättare)
 
Kultur och fritidsnämnden
Yasmin Kardar (ledamot)
Teodora Corkovic (ersättare)
 
Miljö och klimatnämnd
Francisco Corzo (ledamot)
 
Socialnämnden
Tahir Qureshi (ledamot)
Maria Brändström (ersättare)
Britt-Marie Danestig (ersättare)
 
 
 
 
 
Kopiera länk