Kommunfullmäktige
Leandro Andrade
Hannes Waldetoft
Barkat Hussain
Ledamot
 
Magnus Ivarsson (ers)
Britt-Marie Danestig (ers)
 
Kommunstyrelsen 
Margareta Asplund (ers)
Ledamot
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ersättare 
 
 
 
Nämnderna.
 
Utbildningsnämnden:
Jesus Andrade (ledamot)
Maria Åstöm (ersättare)
 
Kompetens och arbetsnämnden.
Luz Corzo (ersättare)
 
Vård och omsorgsnämnden
Magnus Ivarsson (ledamot)
Adam Mohamed (ersättare)
 
Samhällsbyggnadsnämnden
Leandro Andrade (ledamot)
Tahir Qureshi (ersättare)
 
Kultur och fritidsnämnden
Sam Sporrong (ersättare)
 
Natur och tekniknämnden
Magnus Ivarsson (ledamot)
Sam Sporrong (ersättare)
 
Klimatnämnden
Francisco Corzo (ledamot)
 
Miljö och byggnadsnämnden
Maria Åström (ledamot)
 
Socialnämnden
Luz Corzo (ledamot)
Maria Brändström (ersättare)