Kommunfullmäktige (4+2)
 
Hannes Waldetoft (gruppledare)
Barkat Hussain
Dira Lindström
Leandro Andrade
 
Ulrika Carlsson (ers)
Magnus Ivarsson (ers)
 
Kommunstyrelsen (1+1)
 
Dira Lindström
Hannes Waldetoft (ers)
 
Klimatnämnden (1+0)
 
Emilia Kvist
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (0+1)
 
Rasmus Cedergren (ers)
 
Kultur- och fritidsnämnden (0+1)
 
Karin Lindström (ers)
 
Miljö- och byggnadsnämnden (1+0)
 
Adam Mohamed
 
Natur- och tekniknämnden (1+1)
 
Magnus Ivarsson
Dira Lindström (ers)
 
Samhällsbyggnadsnämnden (1+1)
 
Tahir Qureshi
Leandro Andrade (ers)
 
Socialnämnden (1+1)
 
Rasmus Cedergren 
Barkat Hussein (ers)
 
Socialnämndens Arbetsutskott (1+1) 
 
Rasmus Cedergren 
Barkat Hussein (ers)
 
Socialnämndens Socialutskott
 
Rasmus Cedergren
Barkat Hussein (ers)
 
Utbildningsnämnden (1+1)
 
Hannes Waldetoft
Maria Wånggren Sallah (ers)
 
Valnämnden (1+1)
 
Tahir Qureshi
Rasmus Cedergren (ers)
 
Vård- och omsorgsnämnden (1+1)
 
Magnus Ivarsson
Luz Maria Corzo (ers)

Sollentunahem AB (1+0)

Tahir Qureshi

SOLOM AB (0+1)

Dira Lindström (ers)

Sollentuna Stadshus AB (1+0)

Leandro Andrade

Sollentunafastigheter 1, 2 och 3 AB (1+0)

Tahir Qureshi

Sollentuna Kommunfastigheter AB (0+1)

Adam Mohamed (ers)

FÖRBUND
 
Östra Sveriges Luftvårdsförbund (0+1)
 
Dira Lindström (ers)
 

Kommunalförbundet Norrvatten (1+0)

Barkat Hussain

 
Ombud förbundsmöte i kommunförbundet Storsthlm (1+0)
 
Barkat Hussain