Kommunfullmäktige (4+2)
 
Hannes Waldetoft (gruppledare)
Barkat Hussain
Dira Lindström
Leandro Andrade
 
Ulrika Carlsson (ers)
Magnus Ivarsson (ers)
 
Kommunstyrelsen (1+1)
 
Hannes Waldetoft 
Leandro Andrade (ers)
 
Klimatnämnden (1+0)
 
Tanja Qureshi
 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (0+1)
 
Luz Maria Corzo (ers)
 
Kultur- och fritidsnämnden (0+1)
 
Francisco Corzo (ers)
 
Miljö- och byggnadsnämnden (1+0)
 
Maria Åström
 
Natur- och tekniknämnden (1+1)
 
Magnus Ivarsson
Sam Sporrong (ers)
 
Samhällsbyggnadsnämnden (1+1)
 
Tahir Qureshi
Leandro Andrade (ers)
 
Socialnämnden (1+1)
 
Tahir Qureshi 
Sahar Nassar (ers)
 
Socialnämndens Arbetsutskott (1+1) 
 
Tahir Qureshi 
Sahar Nassar (ers)
 
Socialnämndens Socialutskott
 
Tahir Qureshi
Sahar Nassar (ers)
 
Utbildningsnämnden (1+1)
 
Maria Wånggren Sallah
Lorena Lizama (ers)
 
Valnämnden (1+1)
 
Tahir Qureshi
Adam Mohammad (ers)
 
Vård- och omsorgsnämnden (1+1)
 
Magnus Ivarsson
Luz Maria Corzo (ers)

Sollentunahem AB (1+0)

Tahir Qureshi

SOLOM AB (0+1)

Lorena Lizama (ers)

Sollentuna Stadshus AB (1+0)

Leandro Andrade

Sollentunafastigheter 1, 2 och 3 AB (1+0)

Tahir Qureshi

Sollentuna Kommunfastigheter AB (0+1)

Francisco Corzo (ers)

FÖRBUND
 
Östra Sveriges Luftvårdsförbund (0+1)
 
Sam Sporrong (ers)
 

Kommunalförbundet Norrvatten (1+0)

Barkat Hussain

 
Ombud förbundsmöte i kommunförbundet Storsthlm (1+0)
 
Barkat Hussain